Zmiany klimatu mogą doprowadzić do przebiegunowania Ziemi

Zmiany klimatu mogą doprowadzić do przebiegunowania Ziemi
fot. depositphotos.com
6 miesięcy temu

Zmiana biegunów magnetycznych, która została zaobserwowana w latach 90. zbiegła się ze zwiększonym topnieniem lodowców.

Nowe badanie sugeruje, że nagłe przesunięcie się bieguna północnego w latach 90. prawdopodobnie wynikało w dużej części z topnienia lodowców. To z kolei było spowodowanego zmianami klimatycznymi.

Lokalizacje biegunów geograficznych Ziemi (miejsc w których oś planety "przebija" powierzchnię) nie są trwałe. Zamiast tego wędrują w cyklach sezonowych, co zaobserwować kierunek ich wędrówki.

W połowie lat 90. biegun północny dryfował w kierunku zachodniego krańca kanadyjskiej wyspy Ellesmere. Ale potem skręcił na wschód o około 71 stopni, w kierunku północno-wschodniego krańca Grenlandii. Nadal zmierza w tę stronę i porusza się około 10 centymetrów rocznie.

"Naukowcy nie są do końca pewni, dlaczego nastąpiła ta zmiana kierunku" - mówi Suxia Liu, hydrolog z Instytutu Nauk Geograficznych i Badań nad Zasobami Naturalnymi w Pekinie.

Liu i współpracownicy sprawdzili w jaki sposób te wędrówki bieguna wiążą się z procesem topnienia lodowców na całym świecie.

Zespół naukowców wziął pod uwagę szczególnie topnienie lodowców na Alasce, Grenlandii i południowych Andach, w miejscach, gdzie topnienie przyspieszyło w latach dziewięćdziesiątych.

Czas tego topnienia, a także wpływ, jaki miałoby to na rozkład masy Ziemi, wskazuje, że topnienie lodowców wywołane zmianami klimatu pomogło wywołać zmianę kierunku wędrowania bieguna. Naukowcy opublikowali swoje badania 16 kwietnia na łamach Geophysical Research Letters.

Analiza naukowców wykazuje, że choć topnienie lodowca może odpowiadać za znaczną część zmiany kierunku poruszania się bieguna magnetycznego, to procesu tego nie można sprowadzić tylko do tej jednej zmiany.

Teraz przed uczonymi zadanie dokładnego zbadania procesu przesuwania się biegunów Ziemi i precyzyjne ustalanie, co jeszcze wpływa na jego intensywność.

Odkrycia „pokazują, w jakim stopniu działalność człowieka może wpływać na zmiany masy wody magazynowanej w lodowcach” - mówi Vincent Humphrey, klimatolog z Uniwersytetu w Zurychu, który nie był zaangażowany we wspomniane badanie.

Naukowiec wskazuje, że zmiany masy spowodowane topnieniem lodowców „są tak duże, że mogą zmienić oś Ziemi”.

Dziennikarz, publicysta, redaktor DEON.pl. Pisze głównie o kosmosie, zmianach klimatu na Ziemi i nowych technologiach. Po godzinach pasjonują go gry wideo.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Michał Heller
34,90 zł

...Wszystko dzieje się w przypowieściach, aby „patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli...” 
(Mk 4,11-12).

Czyżby Jezus naprawdę chciał, żeby słuchający nie widzieli i nie rozumieli? Oczywiście, nie. Z tych...

Skomentuj artykuł

Zmiany klimatu mogą doprowadzić do przebiegunowania Ziemi
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.