Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym

Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym
Fot. PAP/Radek Pietruszka
PAP / pk

Uprawnienie do otrzymania bonu w wysokości 500 zł przysługiwać będzie beneficjentom programu 500+ i dodatków opiekuńczych - wynika z prezydenckiego projektu o Polskim Bonie Turystycznym, który w czwartek trafił do Sejmu. Koszt bonu turystycznego wraz z kosztami obsługi nie przekroczy 4 mld zł.

"Ustawa określa zasady przyznawania i realizacji świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego, zwanego dalej +świadczeniem w formie bonu+ oraz dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego, zwanego dalej +dodatkowym świadczeniem w formie bonu+" - napisano w projekcie ustawy.

DEON.PL POLECA

W projekcie ustawy wyjaśniono, że Polski Bon Turystyczny to dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienie do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu.

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym "stanowi realizację zapowiedzi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dotyczącej potrzeby wsparcia polskich rodzin oraz polskiej branży turystycznej w związku z kryzysem spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.".

Świadczenie w formie bonu będzie wynosić 500 zł na każde dziecko. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze ani na inne środki wymiany.

"Projektowana ustawa kierowana jest do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, a jej celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb wypoczynku dzieci i młodzieży. Projekt zakłada także dodatkowe wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami. Z uwagi na fakt, iż organizacja wypoczynku tej grupy dzieci wiąże się z koniecznością zapewnienia całodobowej opieki osoby dorosłej, którą, co do zasady, jest rodzic, tej grupie uprawnionych postanowiono przyznać prawo do dodatkowego świadczenia w formie bonu. Rozwiązanie to nabiera szczególnego znaczenia, gdyż jedną z form imprez turystycznych, za które można będzie dokonać zapłaty za pomocą bonu, są turnusy rehabilitacyjne" - czytamy w uzasadnieniu.

Jak zapisano, "uprawnienie do otrzymania bonu przysługiwać będzie beneficjentom programu społecznego 500+, a także beneficjentom dodatków, (...) czyli wszystkim tym osobom, które w dniu wejścia w życie ustawy mają przyznane prawo do tych świadczeń lub dodatków oraz którym prawo to zostanie przyznane w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r." Prawo do dodatkowego świadczenia w formie bonu przysługiwać będzie natomiast osobie, która ma przyznane prawo do świadczenia lub dodatku na dziecko niepełnosprawne.

W projekcie ustawy zapisano, że na dziecko niepełnosprawne przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł.

Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa w dniu 31 marca 2022 r. Oznacza to, że do tego dnia włącznie możliwe będzie dokonanie za pomocą bonu płatności za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną.

Instytucje zaangażowane w realizację projektowanego przedsięwzięcia to przede wszystkim Polska Organizacja Turystyczna, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

Podstawowym zadaniem Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) będzie prowadzenie listy przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego przyjmujących płatność za usługi hotelarskie oraz imprezy turystyczne za pomocą bonu. POT będzie udostępniać na swojej stronie internetowej listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, które zarejestrowały się w systemie teleinformatycznym, z racji czego będą uprawnione do przyjmowania płatności za pomocą bonu. POT zostanie wyposażony także w możliwość wykonywania czynności sprawdzających w odniesieniu do podmiotów umieszczonych na ww. liście, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości, będzie w drodze decyzji administracyjnej wykreślać te podmioty z listy. Ponadto, POT będzie wykonywał zadania związane z promocją przedsięwzięć i akcji związanych z bonem.

W projekcie ustawy zapisano, że bony są przekazywane za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany przez osobę uprawnioną numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Obsługa bonu odbywa się w systemie teleinformatycznym. System teleinformatyczny rozbudowuje, dostosowuje i utrzymuje ZUS, który udostępnia POT system teleinformatyczny w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zadań POT określonych w ustawie.

Jak zapisano, wartość bonu jest wolna od egzekucji oraz nie podlega wliczeniu do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych.

Koszt proponowanego rozwiązania wraz z kosztami obsługi nie przekroczy 4 mld zł. Źródłem finansowania programu będzie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

W projekcie zapisano też, że ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.