W czwartek na maturze egzaminy z chemii i z historii muzyki. Co czeka maturzystów?

W czwartek na maturze egzaminy z chemii i z historii muzyki. Co czeka maturzystów?
Fot. Depositphotos
PAP / pk

W tym roku egzaminy maturalne odbywają się w dwóch formułach. W nowej przystępują do nich tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Abiturienci z wcześniejszych roczników w większości zdają maturę w starej formule. W czwartek rano maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z chemii. Po południu będzie pisemny z historii muzyki. Nie są one obowiązkowe. Piszą je tylko ci, którzy zadeklarowali taką wolę.

Chęć zdawania egzaminu chemii zadeklarowało 26,2 tys. maturzystów, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Chemia jest na szóstym miejscu wśród przedmiotów wybieranych przez absolwentów zdających w nowej formule. Chce ją zdawać 8,2 proc. z nich. Chęć zdawania historii muzyki zadeklarowało 387 tegorocznych absolwentów.

Egzamin z chemii rozpoczął się o godz. 9.00, a z historii muzyki zacznie się o 14.00. Oba trwają po 180 minut.

Matury 2024. Co czeka maturzystów?

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

DEON.PL POLECA

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do jeszcze pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Z tego obowiązku wyłączeni są absolwenci techników i branżowych szkół II stopnia, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Deklaracje o chęci zdawania tylko jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym złożyło 37,1 proc. tegorocznych absolwentów. Dwa egzaminy - zgodnie z deklaracjami - ma zdawać 31 proc., trzy egzaminy - 24 proc., cztery egzaminy - 5 proc., pięć egzaminów - 0,6 proc., sześć egzaminów - 0,1 proc. Żadnego egzaminu na poziomie rozszerzonym nie będzie zdawać 2,2 proc. absolwentów.

Wśród tegorocznych maturzystów - podobnie jak w latach ubiegłych - najczęściej wybieranym przedmiotem zdawanym na poziomie rozszerzonym jest język angielski, na drugim miejscu jest matematyka, a na trzecim - geografia.

Źródło: PAP / pk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Wit Chlondowski OFM

Każdego dnia przeżywamy wiele napięć i stresów. Czujemy się przeciążeni i osamotnieni. Bywa, że nie rozumiemy tego, co dzieje się w nas samych. Zmienność uczuć, codzienne doświadczenia, nieuporządkowana historia życia… To wszystko wpływa nie tylko...

Skomentuj artykuł

W czwartek na maturze egzaminy z chemii i z historii muzyki. Co czeka maturzystów?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.