Wkrótce decyzja ws. emerytur mundurowych

Wkrótce decyzja ws. emerytur mundurowych
(fot. PAP/Jacek Turczyk)
PAP / drr

Prezydent Bronisław Komorowski w najbliższym czasie podejmie decyzję w sprawie ustawy emerytalnej służb mundurowych - poinformował PAP szef BBN Stanisław Koziej. We wtorek prezydent spotkał się w tej sprawie z związkami zawodowymi służb mundurowych.

W spotkaniu w Belwederze wzięli udział związkowcy zrzeszeni w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Skupia ona funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej. Prezydentowi towarzyszyli szef BBN Stanisław Koziej i minister Irena Wóycicka.

- Odrębność systemu emerytalnego służb mundurowych występuje w większości krajów NATO i UE. Pan prezydent uważa, że jest to także w polskich warunkach rozwiązanie lepsze niż włączanie służb mundurowych do systemu powszechnego - powiedział po spotkaniu Koziej.

Szef BBN poinformował, że w kontekście ustawy emerytalnej omówiono także inne kwestie związane ze służbami mundurowymi. - Przewodniczący związków zawodowych przedstawili propozycję wykreślenia z pragmatyki służbowej zapisu o możliwości zwolnienia ze służby funkcjonariusza po 30 latach wysługi. Ten przepis w związku z nową ustawą emerytalną stoi w kolizji z ustanowionym tam łącznym warunkiem uzyskania emerytury. Prezydent polecił BBN, aby we współpracy ze związkami zawodowymi służb mundurowych i w konsultacji z MSW przeanalizować ten problem i przygotować stosowne propozycje - powiedział Koziej.

Poinformował, że w lipcu prezydent zaprosi związki mundurowe na kolejne spotkanie.

DEON.PL POLECA

- Przedstawiliśmy mankamenty, które widzimy w proponowanej ustawie. Rozmowa przebiegła w konstruktywnym duchu; liczymy, że jeśli nawet prezydent podpisze ustawę, to doprowadzi do jej poprawienia - powiedział po spotkaniu Krzysztof Oleksiak ze strażackiego związku Florian.

Pytany we wtorek w radiowej Trójce, czy podpisze ustawę zmieniającą zasady przechodzenia na emeryturę funkcjonariuszy służb mundurowych, prezydent przypomniał, że ma jeszcze kilka dni na decyzję. - Najpierw dzisiaj przyjmę i wysłucham opinii osób najbardziej zainteresowanych, ale swoją generalną opinię mam już dzisiaj. Co do podpisu, mam jeszcze parę dni - powiedział Komorowski.

Przed spotkaniem przewodniczący NSZZ Policjantów Antoni Duda mówił, że związkowcy chcą przekonać prezydenta do inicjatywy ustawodawczej, aby uwzględnić wszystkie warunki służby.

Federacja informowała, że chce pilnego spotkania z prezydentem w sprawie ustawy już po uchwaleniu jej przez Sejm 11 maja. Zastrzeżenia strony związkowej budzi m.in. szybki tryb pracy nad ustawą oraz kwestie związane z konsultacjami ws. tych przepisów. - Inny projekt był konsultowany a inny został ostatecznie skierowany do Sejmu i Senatu - mówił Duda.

Jak wyjaśnił, chodzi o zapis, według którego wysokość emerytury będzie obliczana na podstawie średniej pensji z 10 wybranych, kolejnych lat służby oraz dodatków i nagród rocznych, a nie z trzech lat. - Będziemy się poważnie zastanawiać, czy ustawy w tym zakresie nie skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Takiej decyzji jeszcze nie ma, ale poważnie się nad tym zastanawiamy - powiedział Duda. - Chcemy przedstawić swoje zastrzeżenia, aby pan prezydent, podpisując tę ustawę, miał świadomość, że nie wszystko, co mówią prawnicy wysokiego szczebla prezydenckiego, jest naprawdę uzasadnione - dodał.

Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych czeka na decyzję prezydenta, który może ją podpisać, zawetować lub skierować do TK. Nowela zakłada, że żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze 10 formacji, w tym policji, którzy wstąpią do służby od 2013 roku, nabędą te uprawnienia po 55. roku życia i 25 latach służby.

Uchwalone przepisy zmierzają do wydłużenia aktywności zawodowej żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy: policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

Emerytury mundurowe będą stanowiły odrębny system, tzw. zaopatrzeniowy, i nadal będą wypłacane z budżetu państwa. Wysokość emerytury będzie obliczana na podstawie średniej pensji z 10 wybranych, kolejnych lat służby oraz dodatków i nagród rocznych. Po 25 latach służby emerytura ma wynosić 60 proc. podstawy jej wymiaru i za każdy rok ma rosnąć o 3 proc. Maksymalna emerytura będzie mogła wynieść 75 proc. pensji.

Jak dotychczas emerytura będzie mogła być podwyższana o 0,5 proc. za każdy pełny miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych. Nie przewidziano łączenia emerytury z rentą. Nowy system obejmie osoby, które wstąpią do służby po wejściu w życie nowych przepisów, czyli na początku 2013 roku.

Obecnie, by przejść na emeryturę, mundurowi muszą - niezależnie od wieku - przepracować 15 lat. Wtedy emerytura wynosi 40 proc. ostatniego uposażenia. Maksymalna emerytura wynosi 75 proc. ostatniej pensji.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Wkrótce decyzja ws. emerytur mundurowych
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.