Catholic Herald / kw
Diecezja wydała specjalne oświadczenie w tej sprawie.