KAI / pz
Nowa książka papieża o Jezusie niesie z sobą świeże spojrzenie na historię dzieciństwa Jezusa i równocześnie na początki chrześcijańskiej wiary. Tak po pierwszej lekturze scharakteryzował kard. Christoph Schönborn opublikowaną dzisiaj w języku niemieckim najnowszą książkę Josepha Ratzingera/Benedykta XVI pt."Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo".
Nowa książka papieża o Jezusie niesie z sobą świeże spojrzenie na historię dzieciństwa Jezusa i równocześnie na początki chrześcijańskiej wiary. Tak po pierwszej lekturze scharakteryzował kard. Christoph Schönborn opublikowaną dzisiaj w języku niemieckim najnowszą książkę Josepha Ratzingera/Benedykta XVI pt."Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo".