culture.pl / ns
Mobilny wehikuł działań artystycznych "Bio-obiekt" to interdyscyplinarna forma łącząca architekturę, sztuki plastyczne, performance, multimedia oraz teatr.
Mobilny wehikuł działań artystycznych "Bio-obiekt" to interdyscyplinarna forma łącząca architekturę, sztuki plastyczne, performance, multimedia oraz teatr.