Tradycja chrześcijańska zalecała, aby przy przygotowywaniu się do spowiedzi nie tylko korzystać z przykazań, ale też sięgnąć po osiem błogosławieństw. Oto właśnie taki rachunek sumienia.
Tradycja chrześcijańska zalecała, aby przy przygotowywaniu się do spowiedzi nie tylko korzystać z przykazań, ale też sięgnąć po osiem błogosławieństw. Oto właśnie taki rachunek sumienia.
Logo źródła: Na dobranoc Mariusz Han SJ
Błogosławieni jesteście, gdy…
Błogosławieni jesteście, gdy…
KAI / kn
"Błogosławieni ubodzy w duchu, smutni i cisi, miłosierni i czystego serca, pragnący sprawiedliwości i wprowadzający na ten świat pokój, prześladowani dla sprawiedliwości i z mego powodu.
"Błogosławieni ubodzy w duchu, smutni i cisi, miłosierni i czystego serca, pragnący sprawiedliwości i wprowadzający na ten świat pokój, prześladowani dla sprawiedliwości i z mego powodu.
KAI / kn
Na nowość, wprost rewolucyjność ewangelicznych Błogosławieństw zwraca uwagę Papież w przesłaniu do katolickiej młodzieży Holandii, zebranej 28 i 29 czerwca na swym dorocznym krajowym festiwalu w opactwie Mariënkroon w Nieuwkujik w holenderskiej Brabancji.
Na nowość, wprost rewolucyjność ewangelicznych Błogosławieństw zwraca uwagę Papież w przesłaniu do katolickiej młodzieży Holandii, zebranej 28 i 29 czerwca na swym dorocznym krajowym festiwalu w opactwie Mariënkroon w Nieuwkujik w holenderskiej Brabancji.
Mieczysław Łusiak SJ
Oto nowy Dekalog. Nie mówi czego nie wolno. Daje receptę na szczęście. A mówiąc precyzyjniej: pokazuje do czego prowadzi nauka w szkole Jezusa - człowiek staje się szczęśliwy wbrew wszystkiemu, staje się jakby niezniszczalny.
Oto nowy Dekalog. Nie mówi czego nie wolno. Daje receptę na szczęście. A mówiąc precyzyjniej: pokazuje do czego prowadzi nauka w szkole Jezusa - człowiek staje się szczęśliwy wbrew wszystkiemu, staje się jakby niezniszczalny.
Mieczysław Łusiak SJ
W owym czasie Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił
W owym czasie Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił
Stanisław Biel SJ
Człowiekiem, z którego listów przebija duchowy pokój, jest Paweł. Paweł nie tylko pisze o pokoju, ale żyje w jego dynamice, walczy o pokój.
Człowiekiem, z którego listów przebija duchowy pokój, jest Paweł. Paweł nie tylko pisze o pokoju, ale żyje w jego dynamice, walczy o pokój.
Stanisław Biel SJ
Jezus nie tylko głosi błogosławieństwa. On żyje nimi i sam jest błogosławieństwami. Patrząc na Niego zrozumiecie, co znaczy być ubogim duchem, cichym i miłosiernym, co znaczy płakać, pragnąć sprawiedliwości, być czystego serca, wprowadzać pokój, cierpieć prześladowanie
Jezus nie tylko głosi błogosławieństwa. On żyje nimi i sam jest błogosławieństwami. Patrząc na Niego zrozumiecie, co znaczy być ubogim duchem, cichym i miłosiernym, co znaczy płakać, pragnąć sprawiedliwości, być czystego serca, wprowadzać pokój, cierpieć prześladowanie