Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Im bardziej stajemy się uczniami Jezusa, tym bliżsi stają się nam ludzie słabi i zagubieni. Dobrze się zastanówmy, czy odpowiada nam towarzystwo takich ludzi, abyśmy uciekając przed nimi nie opuścili też Jezusa.
Im bardziej stajemy się uczniami Jezusa, tym bliżsi stają się nam ludzie słabi i zagubieni. Dobrze się zastanówmy, czy odpowiada nam towarzystwo takich ludzi, abyśmy uciekając przed nimi nie opuścili też Jezusa.
youtube.com / Wit Chlondowski OFM / df
Obydwie postawy dotyczą katolików, ale różnią się diametralnie.
Obydwie postawy dotyczą katolików, ale różnią się diametralnie.
Stanisław Biel SJ
Jezus nie tyle proponuje wiedzę, doktrynę, co raczej model życia, duchowy szlak wędrówki człowieka; proponuje samego siebie.
Jezus nie tyle proponuje wiedzę, doktrynę, co raczej model życia, duchowy szlak wędrówki człowieka; proponuje samego siebie.