Bywało, że kapłanom wręcz nakazywano małżeństwo. Nie pozwalano wyświęcać nieżonatych na prezbiterów, chyba że byli mnichami.
Bywało, że kapłanom wręcz nakazywano małżeństwo. Nie pozwalano wyświęcać nieżonatych na prezbiterów, chyba że byli mnichami.
Michael L. Cook SJ
Czy Jezus mówił o pożądaniu seksualnym w swoim własnym życiu? Czy jak każdy stanął wobec tego normalnego popędu?
Czy Jezus mówił o pożądaniu seksualnym w swoim własnym życiu? Czy jak każdy stanął wobec tego normalnego popędu?