DEON.pl / mł
Czy Pan Bóg naprawdę potrzebuje twoich pieniędzy, skoro sam ich przecież nie używa? Dlaczego jałmużna w Wielkim Poście jest ważna? Co ci może dać dzielenie się z innymi?
Czy Pan Bóg naprawdę potrzebuje twoich pieniędzy, skoro sam ich przecież nie używa? Dlaczego jałmużna w Wielkim Poście jest ważna? Co ci może dać dzielenie się z innymi?