youtube.com / dk. Marcin Gajda / df
Próba narzucenia heroicznych postaw chrześcijańskich naszym niewierzącym przyjaciołom - tak, przyjaciołom, wszyscy ci, którzy chcą na przykład dokonać aborcji, to są nasi przyjaciele - jest takim odruchowym chwyceniem za miecz w obronie bezbronnego Jezusa.
Próba narzucenia heroicznych postaw chrześcijańskich naszym niewierzącym przyjaciołom - tak, przyjaciołom, wszyscy ci, którzy chcą na przykład dokonać aborcji, to są nasi przyjaciele - jest takim odruchowym chwyceniem za miecz w obronie bezbronnego Jezusa.