Logo źródła: Na dobranoc Mariusz Han SJ
Z najemnika nie ma pracownika…
Z najemnika nie ma pracownika…
Barbara Surma
Sakrament pokuty, popularna spowiedź, nie należy do przyjemności. Podejście dziecka i dorosłego do tego sakramentu zależy w dużej mierze od obrazu Boga, jaki człowiek nosi w sobie. Moralność dziecka kształtuje się od najmłodszych lat. Trzeba więc kształtować sumienie dziecka, by potrafiło nawiązywać relację z Bogiem bez lęków i uprzedzeń. Zadanie to spoczywa na dorosłych: rodzicach i katechetach.
Sakrament pokuty, popularna spowiedź, nie należy do przyjemności. Podejście dziecka i dorosłego do tego sakramentu zależy w dużej mierze od obrazu Boga, jaki człowiek nosi w sobie. Moralność dziecka kształtuje się od najmłodszych lat. Trzeba więc kształtować sumienie dziecka, by potrafiło nawiązywać relację z Bogiem bez lęków i uprzedzeń. Zadanie to spoczywa na dorosłych: rodzicach i katechetach.
Barbara Surma
Dziecko jest ze swej natury homo religiosus. Dzieciństwo to "złoty okres" w relacji człowieka z Bogiem, naznaczony wyjątkową intensywnością przeżyć religijnych. Ich zaspokojenie przynosi dziecku spontaniczną, niekłamaną radość. Katecheza Dobrego Pasterza otwiera dziecko na poznanie Boga i Jego Miłości.
Dziecko jest ze swej natury homo religiosus. Dzieciństwo to "złoty okres" w relacji człowieka z Bogiem, naznaczony wyjątkową intensywnością przeżyć religijnych. Ich zaspokojenie przynosi dziecku spontaniczną, niekłamaną radość. Katecheza Dobrego Pasterza otwiera dziecko na poznanie Boga i Jego Miłości.