PAP / tk
Wspólnota chrześcijańska i duszpasterze są wezwani do przyjmowania z szacunkiem i delikatnością osób o skłonnościach homoseksualnych, do tego by umieli znaleźć sposoby, aby głosić im pełnię Ewangelii - powiedział przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki.
Wspólnota chrześcijańska i duszpasterze są wezwani do przyjmowania z szacunkiem i delikatnością osób o skłonnościach homoseksualnych, do tego by umieli znaleźć sposoby, aby głosić im pełnię Ewangelii - powiedział przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki.
KAI / tk
- Pomagam sportowcom spojrzeć w ich własne dusze – powiedział o. Edward Pleń SDB, krajowy duszpasterz sportowców, który towarzyszy polskim uczestnikom Zimowych Igrzysk Olipijskich w Pekinie.
- Pomagam sportowcom spojrzeć w ich własne dusze – powiedział o. Edward Pleń SDB, krajowy duszpasterz sportowców, który towarzyszy polskim uczestnikom Zimowych Igrzysk Olipijskich w Pekinie.
KAI/dm
- Nie sposób zrozumieć kard. Stefana Wyszyńskiego bez jego odniesienia do Najświętszej Maryi Panny i roli, jaką odegrała Ona w jego życiu i apostolstwie. Tę rolę można dostrzec w trzech wymiarach: osobistym, narodowym i ogólnoświatowym – twierdzi o. prof. Grzegorz Maria Bartosik OFMConv z Katedry Mariologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
- Nie sposób zrozumieć kard. Stefana Wyszyńskiego bez jego odniesienia do Najświętszej Maryi Panny i roli, jaką odegrała Ona w jego życiu i apostolstwie. Tę rolę można dostrzec w trzech wymiarach: osobistym, narodowym i ogólnoświatowym – twierdzi o. prof. Grzegorz Maria Bartosik OFMConv z Katedry Mariologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
KAI/ mp
Nominat jest doświadczonym duszpasterzem, zajmującym się od lat migrantami i ubogimi. Z wykształcenia jest historykiem sztuki i zapalonym artystą.
Nominat jest doświadczonym duszpasterzem, zajmującym się od lat migrantami i ubogimi. Z wykształcenia jest historykiem sztuki i zapalonym artystą.
Lednica 2000 / ml
Biuro prasowe Lednicy wydało komunikat w którym podaje nazwisko nowego duszpasterza. Publikujemy jego treść.
Biuro prasowe Lednicy wydało komunikat w którym podaje nazwisko nowego duszpasterza. Publikujemy jego treść.
Radio Watykańskie / slo
„Jedynie przy pomocy miłości wspartej nadzieją oraz oświeconej wiarą i rozumem możliwe jest osiągnięcie integralnego wyzwolenia człowieka i powszechnej sprawiedliwości”. Te słowa zawarł Benedykt XVI w przesłaniu do przewodniczącego Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”, która w tych dniach odbywa posiedzenie plenarne (4-5 listopada). Tematem spotkania jest recepcja encykliki Caritas in veritate.
„Jedynie przy pomocy miłości wspartej nadzieją oraz oświeconej wiarą i rozumem możliwe jest osiągnięcie integralnego wyzwolenia człowieka i powszechnej sprawiedliwości”. Te słowa zawarł Benedykt XVI w przesłaniu do przewodniczącego Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”, która w tych dniach odbywa posiedzenie plenarne (4-5 listopada). Tematem spotkania jest recepcja encykliki Caritas in veritate.