Migrants & Refugees Section / kk
„Dzielić się, żeby się rozwijać” – to jeden z kluczy do zrozumienia dziecięctwa Jezusa.
„Dzielić się, żeby się rozwijać” – to jeden z kluczy do zrozumienia dziecięctwa Jezusa.
Wszystko to pokazuje, że jeśli chcemy spotkać Jezusa, musimy skierować swe kroki do Nazaretu. Kościół, chcąc pozostać wierny Jezusowi, musi być Kościołem nazaretańskim, a nie Dawidowym.
Wszystko to pokazuje, że jeśli chcemy spotkać Jezusa, musimy skierować swe kroki do Nazaretu. Kościół, chcąc pozostać wierny Jezusowi, musi być Kościołem nazaretańskim, a nie Dawidowym.
Święty Józef związany jest z cyklem opowiadającym dzieciństwo Jezusa Chrystusa i potem znika z kart Ewangelii. Ale jest też prawdą, że opowieść o dzieciństwie Jezusa podporządkowana jest logice Misterium Paschalnego. Bez Józefa nie byłoby zmartwychwstania.
Święty Józef związany jest z cyklem opowiadającym dzieciństwo Jezusa Chrystusa i potem znika z kart Ewangelii. Ale jest też prawdą, że opowieść o dzieciństwie Jezusa podporządkowana jest logice Misterium Paschalnego. Bez Józefa nie byłoby zmartwychwstania.