"Tygodnik Powszechny" / kk
"«Bóg tak chce», a «my bronimy czci Boga». Mniejsza, że nie zawsze tak było i że nie z woli Boga, ale z woli ludzi zarzucono praktykowany przez kilkaset lat sposób udzielania Komunii – do ręki właśnie" - pisze ks. Adam Boniecki.
"«Bóg tak chce», a «my bronimy czci Boga». Mniejsza, że nie zawsze tak było i że nie z woli Boga, ale z woli ludzi zarzucono praktykowany przez kilkaset lat sposób udzielania Komunii – do ręki właśnie" - pisze ks. Adam Boniecki.
"Tygodnik Powszechny" / kk
"To nasza wina, bo my odpowiadamy za formację ludzi" - mówi dominikanin.
"To nasza wina, bo my odpowiadamy za formację ludzi" - mówi dominikanin.