Catholic News Agency / kk
Manuskrypt od ponad 1500 lat uznawano za zaginiony.
Manuskrypt od ponad 1500 lat uznawano za zaginiony.