Wskazuje też na pewną pokusę, która ewidentnie pochodzi od diabła.
Wskazuje też na pewną pokusę, która ewidentnie pochodzi od diabła.