Na bomisia, na przeczekanie, na dzięcioła czy na... kontemplację?
Na bomisia, na przeczekanie, na dzięcioła czy na... kontemplację?