PAP / sz
Rząd Izraela postanowil w niedzielę skierować do parlamentu projekt ustawy, która obniża status języka arabskiego, jednego z dwóch oficjalnych języków: będzie miał on "status specjalny", zezwalający arabskim petentom posługiwać się nim w izraelskich urzędach.
Rząd Izraela postanowil w niedzielę skierować do parlamentu projekt ustawy, która obniża status języka arabskiego, jednego z dwóch oficjalnych języków: będzie miał on "status specjalny", zezwalający arabskim petentom posługiwać się nim w izraelskich urzędach.
Inf. prasowa
Trudno przecenić wagę znajomości łaciny, greki i innych języków Wschodu dla Europy, dlatego tym bardziej należy boleć nad faktem, że dostęp do tej wiedzy jest coraz bardziej ograniczony. Próbę ułatwienia dostępu do nauki języków starożytnych podejmuje Stowarzyszenie "Dom Wschodni - Domus Orientalis", które tworzy w Łodzi Szkołę Języków Wschodu i Zachodu "Rhesis".
Trudno przecenić wagę znajomości łaciny, greki i innych języków Wschodu dla Europy, dlatego tym bardziej należy boleć nad faktem, że dostęp do tej wiedzy jest coraz bardziej ograniczony. Próbę ułatwienia dostępu do nauki języków starożytnych podejmuje Stowarzyszenie "Dom Wschodni - Domus Orientalis", które tworzy w Łodzi Szkołę Języków Wschodu i Zachodu "Rhesis".