Anna Węglowska
Pragnę podzielić się doświadczeniem modlitwy, w które nasze dzieci weszły w naturalny sposób.
Pragnę podzielić się doświadczeniem modlitwy, w które nasze dzieci weszły w naturalny sposób.
Logo źródła: List Rafał Szczypka / slo
Trafiliśmy kiedyś na publikacje Marii Montessori. Szczególnie zainteresowała książka, w której opisuje ona doświadczenia w edukacji religijnej dzieci do 6 roku życia w przedszkolu. Później spotkaliśmy Simone, która wspomniała nam o Katechezie Dobrego Pasterza...
Trafiliśmy kiedyś na publikacje Marii Montessori. Szczególnie zainteresowała książka, w której opisuje ona doświadczenia w edukacji religijnej dzieci do 6 roku życia w przedszkolu. Później spotkaliśmy Simone, która wspomniała nam o Katechezie Dobrego Pasterza...
Barbara Surma, Krzysztof Biel SJ
"Ja jestem Dobrym Pasterzem" to pierwsza część przewodnika metodycznego do katechezy Dobrego Pasterza, adresowana dla dzieci w wieku od trzeciego do piątego roku życia. Koncepcja ta powstała w Rzymie w latach 50. ubiegłego wieku na bazie doświadczeń Sofii Cavalletti i Gianny Gobbi.
"Ja jestem Dobrym Pasterzem" to pierwsza część przewodnika metodycznego do katechezy Dobrego Pasterza, adresowana dla dzieci w wieku od trzeciego do piątego roku życia. Koncepcja ta powstała w Rzymie w latach 50. ubiegłego wieku na bazie doświadczeń Sofii Cavalletti i Gianny Gobbi.
Barbara Surma
Sakrament pokuty, popularna spowiedź, nie należy do przyjemności. Podejście dziecka i dorosłego do tego sakramentu zależy w dużej mierze od obrazu Boga, jaki człowiek nosi w sobie. Moralność dziecka kształtuje się od najmłodszych lat. Trzeba więc kształtować sumienie dziecka, by potrafiło nawiązywać relację z Bogiem bez lęków i uprzedzeń. Zadanie to spoczywa na dorosłych: rodzicach i katechetach.
Sakrament pokuty, popularna spowiedź, nie należy do przyjemności. Podejście dziecka i dorosłego do tego sakramentu zależy w dużej mierze od obrazu Boga, jaki człowiek nosi w sobie. Moralność dziecka kształtuje się od najmłodszych lat. Trzeba więc kształtować sumienie dziecka, by potrafiło nawiązywać relację z Bogiem bez lęków i uprzedzeń. Zadanie to spoczywa na dorosłych: rodzicach i katechetach.
Barbara Surma
Dziecko jest ze swej natury homo religiosus. Dzieciństwo to "złoty okres" w relacji człowieka z Bogiem, naznaczony wyjątkową intensywnością przeżyć religijnych. Ich zaspokojenie przynosi dziecku spontaniczną, niekłamaną radość. Katecheza Dobrego Pasterza otwiera dziecko na poznanie Boga i Jego Miłości.
Dziecko jest ze swej natury homo religiosus. Dzieciństwo to "złoty okres" w relacji człowieka z Bogiem, naznaczony wyjątkową intensywnością przeżyć religijnych. Ich zaspokojenie przynosi dziecku spontaniczną, niekłamaną radość. Katecheza Dobrego Pasterza otwiera dziecko na poznanie Boga i Jego Miłości.