Katechizm Kościoła Katolickiego
Jedną z podstawowych czynności, która dostarcza światła w zrozumieniu zbawczego działania Boga, jest przyjęcie i uznanie, że ludzi zbawia obecny w swoim Kościele Jezus Chrystus. Czyni to uobecniając w sprawowanej przez Kościół liturgii sakramentalnej tajemnicę swej męki, śmierci i zmartwychwstania.
Jedną z podstawowych czynności, która dostarcza światła w zrozumieniu zbawczego działania Boga, jest przyjęcie i uznanie, że ludzi zbawia obecny w swoim Kościele Jezus Chrystus. Czyni to uobecniając w sprawowanej przez Kościół liturgii sakramentalnej tajemnicę swej męki, śmierci i zmartwychwstania.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Wyznając każdej niedzieli swą wiarę mówimy: "Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Czym jest Kościół? Kto tworzy Kościół? Pytania te nurtują nie tylko wierzących. Stają się też powodem wielu nieporozumień i niepokojów człowieka.
Wyznając każdej niedzieli swą wiarę mówimy: "Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Czym jest Kościół? Kto tworzy Kościół? Pytania te nurtują nie tylko wierzących. Stają się też powodem wielu nieporozumień i niepokojów człowieka.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Stworzony na obraz Boży człowiek jest istotą zarówno cielesną, jak i duchową.
Stworzony na obraz Boży człowiek jest istotą zarówno cielesną, jak i duchową.