Świetna samokontrola, pełna koncentracja na zadaniu - wydawałoby się, że są to cechy idealnego pracownika. Otóż - według badań izraelskich naukowców - wcale niekoniecznie.
Świetna samokontrola, pełna koncentracja na zadaniu - wydawałoby się, że są to cechy idealnego pracownika. Otóż - według badań izraelskich naukowców - wcale niekoniecznie.