KAI / psd
Kard. Kazimierz Nycz w dniach 30 maja - 1 czerwca uczestniczył w zebraniu plenarnym watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa, której jest członkiem od 2010 roku.
Kard. Kazimierz Nycz w dniach 30 maja - 1 czerwca uczestniczył w zebraniu plenarnym watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa, której jest członkiem od 2010 roku.
Logo źródła: Radio Watykańskie KAI / CTV / mh
Do troski o powołania kapłańskie oraz troski o właściwą formację kapłanów służących ewangelizacji zachęcił Ojciec Święty uczestników sesji plenarnej Kongregacji ds. Duchowieństwa. Swoje przemówienie papież skoncentrował wokół trzech słów: powołanie, formacja oraz ewangelizacja, zaznaczając, że powołanie do kapłaństwa jest "skarbem ukrytym w roli".
Do troski o powołania kapłańskie oraz troski o właściwą formację kapłanów służących ewangelizacji zachęcił Ojciec Święty uczestników sesji plenarnej Kongregacji ds. Duchowieństwa. Swoje przemówienie papież skoncentrował wokół trzech słów: powołanie, formacja oraz ewangelizacja, zaznaczając, że powołanie do kapłaństwa jest "skarbem ukrytym w roli".
KAI / mh
Nowe Dyrektorium o życiu i posłudze prezbiterów zostało opublikowane na stronie internetowej Kongregacji ds. Duchowieństwa (clerus.org). Dokument dostępny jest na razie we włoskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, francuskiej i portugalskiej wersji językowej. Liczy około 170 stron.
Nowe Dyrektorium o życiu i posłudze prezbiterów zostało opublikowane na stronie internetowej Kongregacji ds. Duchowieństwa (clerus.org). Dokument dostępny jest na razie we włoskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, francuskiej i portugalskiej wersji językowej. Liczy około 170 stron.
KAI / mh
Benedykt XVI postanowił przenieść kompetencje dotyczące formacji alumnów seminariów duchownych z Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej do Kongregacji ds. Duchowieństwa, zaś katechezy z Kongregacji ds. Duchowieństwa do Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. W Watykanie opublikowano w tej sprawie List apostolski w formie Motu proprio Ministrorum institutio oraz List apostolski w formie Motu proprio Fides per doctrinam.
Benedykt XVI postanowił przenieść kompetencje dotyczące formacji alumnów seminariów duchownych z Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej do Kongregacji ds. Duchowieństwa, zaś katechezy z Kongregacji ds. Duchowieństwa do Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. W Watykanie opublikowano w tej sprawie List apostolski w formie Motu proprio Ministrorum institutio oraz List apostolski w formie Motu proprio Fides per doctrinam.
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie / drr
Kapłan nie może osiągnąć własnego uświęcenia bez pracy na rzecz świętości wiernych, ani uświęcać innych bez uprzednich starań, by samemu być świętym. Czytamy o tym w liście do kapłanów opublikowanym przez Kongregację ds. Duchowieństwa.
Kapłan nie może osiągnąć własnego uświęcenia bez pracy na rzecz świętości wiernych, ani uświęcać innych bez uprzednich starań, by samemu być świętym. Czytamy o tym w liście do kapłanów opublikowanym przez Kongregację ds. Duchowieństwa.
Radio Watykańskie / drr
Niedopuszczanie kobiet do posługi pastora we wspólnotach protestanckich byłoby przejawem dyskryminacji. Protestantyzm nie zachował bowiem sakramentalnego kapłaństwa. Zwierzchnikami wspólnot są tam ludzie świeccy - powiedział prefekt watykańskiej kongregacji ds. duchowieństwa w wywiadzie dla agencji CNA. Kard. Mauro Piacenza oświadczył, że sprawowanie funkcji pastora przez kobiety go nie dziwi. Zaznaczył jednak, że w katolicyzmie i prawosławiu istnieje kapłaństwo sakramentalne, które Chrystus zarezerwował tylko dla mężczyzn. Kościół nie ma nad tym władzy - przypomniał kard. Piacenza.
Niedopuszczanie kobiet do posługi pastora we wspólnotach protestanckich byłoby przejawem dyskryminacji. Protestantyzm nie zachował bowiem sakramentalnego kapłaństwa. Zwierzchnikami wspólnot są tam ludzie świeccy - powiedział prefekt watykańskiej kongregacji ds. duchowieństwa w wywiadzie dla agencji CNA. Kard. Mauro Piacenza oświadczył, że sprawowanie funkcji pastora przez kobiety go nie dziwi. Zaznaczył jednak, że w katolicyzmie i prawosławiu istnieje kapłaństwo sakramentalne, które Chrystus zarezerwował tylko dla mężczyzn. Kościół nie ma nad tym władzy - przypomniał kard. Piacenza.