KAI / ms
Watykański dokument nt. kwestii gender w edukacji jest rozwinięciem drogi zapoczątkowanej przez Sobór i kontynuowanej przez Jana Pawła II - ocenia Małorzata Bilska, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Watykański dokument nt. kwestii gender w edukacji jest rozwinięciem drogi zapoczątkowanej przez Sobór i kontynuowanej przez Jana Pawła II - ocenia Małorzata Bilska, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
KAI / ms
W dokumencie zatytułowanym "Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Z myślą o drodze dialogu na temat kwestii gender w edukacji" Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej protestuje przeciw narzucaniu ideologii gender w szkołach i na uczelniach jako jedynego słusznego światopoglądu. Jednocześnie zachęca do dialogu w ramach studiów gender, zwłaszcza gdy chodzi o sposób, w jaki różnica między obu płciami jest przeżywana w różnych kulturach. Publikujemy polskie tłumaczenie dokumentu.
W dokumencie zatytułowanym "Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Z myślą o drodze dialogu na temat kwestii gender w edukacji" Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej protestuje przeciw narzucaniu ideologii gender w szkołach i na uczelniach jako jedynego słusznego światopoglądu. Jednocześnie zachęca do dialogu w ramach studiów gender, zwłaszcza gdy chodzi o sposób, w jaki różnica między obu płciami jest przeżywana w różnych kulturach. Publikujemy polskie tłumaczenie dokumentu.
KAI / ms
Watykański dokument o kwestii gender w edukacji wzywa do "odbudowy przymierza edukacyjnego" między rodziną, szkołą a społeczeństwem - podkreśla bp Marek Mendyk w komentarzu dla KAI.
Watykański dokument o kwestii gender w edukacji wzywa do "odbudowy przymierza edukacyjnego" między rodziną, szkołą a społeczeństwem - podkreśla bp Marek Mendyk w komentarzu dla KAI.
KAI / sz
- Szkoły i uniwersytety katolickie wnoszą wielki wkład do misji Kościoła, kiedy służą rozwojowi w humanizmie, w dialogu i nadziei - powiedział Franciszek przyjmując uczestników sesji plenarnej Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej.
- Szkoły i uniwersytety katolickie wnoszą wielki wkład do misji Kościoła, kiedy służą rozwojowi w humanizmie, w dialogu i nadziei - powiedział Franciszek przyjmując uczestników sesji plenarnej Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej.
KAI / mh
Benedykt XVI postanowił przenieść kompetencje dotyczące formacji alumnów seminariów duchownych z Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej do Kongregacji ds. Duchowieństwa, zaś katechezy z Kongregacji ds. Duchowieństwa do Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. W Watykanie opublikowano w tej sprawie List apostolski w formie Motu proprio Ministrorum institutio oraz List apostolski w formie Motu proprio Fides per doctrinam.
Benedykt XVI postanowił przenieść kompetencje dotyczące formacji alumnów seminariów duchownych z Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej do Kongregacji ds. Duchowieństwa, zaś katechezy z Kongregacji ds. Duchowieństwa do Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. W Watykanie opublikowano w tej sprawie List apostolski w formie Motu proprio Ministrorum institutio oraz List apostolski w formie Motu proprio Fides per doctrinam.
KAI / mh
Benedykt XVI mianował nowego sekretarza Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej. Został nim dotychczasowy podsekretarz, 62-letni prałat Angelo Vincenzo Zani, którego papież wyniósł jednocześnie do godności arcybiskupa tytularnego Volturno. Nowy włoski hierarcha będzie wspomagał w pracy prefekta Kongregacji, którym jest Polak, kard. Zenon Grocholewski.
Benedykt XVI mianował nowego sekretarza Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej. Został nim dotychczasowy podsekretarz, 62-letni prałat Angelo Vincenzo Zani, którego papież wyniósł jednocześnie do godności arcybiskupa tytularnego Volturno. Nowy włoski hierarcha będzie wspomagał w pracy prefekta Kongregacji, którym jest Polak, kard. Zenon Grocholewski.