KAI / kk
Odpowiedź zarówno Franciszka, jak i Benedykta XVI, na problem skandali nadużyć nie da się sprowadzić do prostego sloganu.
Odpowiedź zarówno Franciszka, jak i Benedykta XVI, na problem skandali nadużyć nie da się sprowadzić do prostego sloganu.
Franciszek
Cierpienie ofiar i ich rodzin jest także naszym bólem, dlatego musimy ponownie podkreślić nasze wysiłki, aby zapewnić ochronę nieletnim i dorosłym w sytuacjach zagrożenia.
Cierpienie ofiar i ich rodzin jest także naszym bólem, dlatego musimy ponownie podkreślić nasze wysiłki, aby zapewnić ochronę nieletnim i dorosłym w sytuacjach zagrożenia.
Jak radzić sobie z kryzysem w Kościele? Jak przeciwdziałać pedofilii, innym formom nadużyć i spadkowi liczby wiernych? Przede wszystkim nie udawajmy, że go nie ma.
Jak radzić sobie z kryzysem w Kościele? Jak przeciwdziałać pedofilii, innym formom nadużyć i spadkowi liczby wiernych? Przede wszystkim nie udawajmy, że go nie ma.