dolinamodlitwy.pl
Jak powinna wyglądać małżeńska modlitwa? Nie wszyscy małżonkowie potrafią się wspólnie się modlić, czasem brakuje im motywacji albo pomysłu na to, jak taka modlitwa mogłaby wyglądać. 
Jak powinna wyglądać małżeńska modlitwa? Nie wszyscy małżonkowie potrafią się wspólnie się modlić, czasem brakuje im motywacji albo pomysłu na to, jak taka modlitwa mogłaby wyglądać.