Litania małżonków. Piękna podpowiedź, jak modlić się razem

Litania małżonków. Piękna podpowiedź, jak modlić się razem
dolinamodlitwy.pl

Jak powinna wyglądać małżeńska modlitwa? Nie wszyscy małżonkowie potrafią się wspólnie się modlić, czasem brakuje im motywacji albo pomysłu na to, jak taka modlitwa mogłaby wyglądać. 

Codzienność bywa przytłaczająca, a na pierwszy plan wysuwają się zazwyczaj najpilniejsze sprawy, które niekoniecznie dotyczą samego małżeństwa. Dlatego warto regularnie spotykać się na modlitwie, wyznaczyć sobie na nią konkretny dzień i wspólnie prosić Boga o łaski, które są potrzebne, by małżeństwo rozwijało się i stawało dobrą przestrzenią do życia i miejscem wsparcia. 

Jak modlić się za swoje małżeństwo?

Modlitwą, która zbiera wszystkie małżeńskie wątki i jest dobrą podpowiedzią, o co prosić Boga dla swojego związku, jest litania małżonków. Forma wezwań nawiązuje do małżeńskiej przysięgi, a kolejne prośby kończą się wezwaniem "tak nam dopomóż, Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy święci". 

Litania może też być piękną wspólną modlitwą podczas spotkań małżeńskich, na rekolekcjach, dniach skupienia czy spotkaniach wspólnot, w których formują się małżonkowie. 

DEON.PL POLECA

 

Litania małżonków:

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Abyśmy przez miłość potrafili być dla siebie darem,
tak nam dopomóż, Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy święci

Abyśmy zachowali lojalność wobec współmałżonka we wszystkich sprawach, tak nam dopomóż ……
Aby miłość nasza wciąż dojrzewała, a my byśmy czuli się za nią odpowiedzialni, tak nam dopomóż ….
Abyśmy codziennie na nowo umierali dla siebie, a żyli dla współmałżonka, tak nam dopomóż ….
Abyśmy „bycie jednym ciałem” nie skalali własnym egoizmem, ale potrafili je przeżywać w czystości, tak nam dopomóż ….
Abyśmy bez konieczności nie rozstawali się na długo, tak nam dopomóż ….
Abyśmy potrafili cieszyć się swoją współobecnością, tak nam dopomóż ….

Abyśmy wzajemnie się nie oskarżali, tak nam dopomóż ….
Abyśmy obdarzali się zaufaniem, tak nam dopomóż ….
Abyśmy starali się wzajemnie rozumieć, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci
Aby uczciwość małżeńska pozwalała unikać nam „cichych dni”, tak nam dopomóż ….

Aby różnice wynikające z odmienności płci były dla nas doświadczeniem jedności dwojga, tak nam dopomóż ….
Abyśmy naszą wierność okazywali sobie poprzez uważne słuchanie siebie nawzajem, tak nam dopomóż ….
Abyśmy potrafili dzielić się swoimi oczekiwaniami, tak nam dopomóż ….
Abyśmy potrafili dostrzegali to, co jest w nas dobre i umieli za to dobro dziękować, tak nam dopomóż ….
Abyśmy w pokorze uznawali prawdę o swoich słabościach i wzajemnie wspierali się w pracy nad nami, tak nam dopomóż ….
Aby nie brakło nam zapału i odwagi do codziennej wspólnej modlitwy, tak nam dopomóż ….

Abyśmy odpowiedzialnie wychowywali dzieci, którymi nas Bóg obdarzył, tak nam dopomóż ….
Aby dom nasz był ostoją ciepła, spokoju, wzajemnej troski i gościnności, tak nam dopomóż ….
Abyśmy potrafili być wdzięczni za tajemnicę miłości, tak nam dopomóż ….
Abyśmy mieli świadomość, że miłość jest nam nie tylko dana, ale i zadana,tak nam dopomóż ….

Niech miłość, uczciwość i wierność stoi na straży wszelkich pokus, tak nam dopomóż ….
Niech miłość, uczciwość i wierność broni nas od oziębłości względem Boga, współmałżonka i bliskich, tak nam dopomóż ….
Niech miłość, uczciwość i wierność będzie radością naszego wspólnego życia, tak nam dopomóż ….

Abyśmy trwali w miłości, uczciwości i wierności dopóki nas śmierć nie rozdzieli, tak nam dopomóż ….

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

- Boże, Ty powiedziałeś: "niedobrze być człowiekowi samemu” i ustanowiłeś święty związek kobiety i mężczyzny, udzielaj małżonkom swego wszechmogącego wsparcia i prowadź bezpiecznie do szczęścia, które się nie kończy.

- Jak na weselu w Kanie przemieniaj, Panie nasze wysiłki i trudności w radość bycia darem dla drugiego.

Módlmy się: Boże, Wiekuista Miłości. Ty na początku stworzyłeś człowieka na swój obraz i podobieństwo, stworzyłeś mężczyznę i niewiastę, obdarowałeś ich sobą, swoją jednością i harmonią. Spraw, prosimy, aby złączeni wzajemną miłością w swoich słowach i gestach naśladowali Ciebie, swego Stwórcę, obdarzali się miłością bezinteresowną, we wszystkich sprawach byli dla siebie pomocą, wzajemnie się wspierali i nigdy ze sobą nie walczyli, nosząc w swych sercach obraz Miłości, która obdarza „od początku”.
Amen.

 

 

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Camino znaczy droga. Życie również jest drogą.

Każdy pielgrzym udający się do Santiago de Compostela musi przejść camino. Ale camino przechodzi również każdy z nas. Przecież życie jest drogą, a my pokonujemy ją nieustannie.

Książka,...

Skomentuj artykuł

Litania małżonków. Piękna podpowiedź, jak modlić się razem
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.