Litania do Trójcy Świętej

Litania do Trójcy Świętej
Mozaika z przedstawieniem Trójcy Świętej. Fot. Iurii Kuzo / Depositphotos.com
parafiaolesno.pl / DEON.pl / mł

Jak modlić się do Trójcy Świętej? O wiele łatwiej nam modlić się do konkretnej Osoby boskiej - do Boga Ojca, Pana Jezusa czy Ducha Świętego, niż do Trójjedynego Boga. Jest jednak piękna litania, która podkreśla jedność boskich Osób i pomaga wyobrazić sobie Trójcę na tyle, na ile to jest po ludzku możliwe.

 "Święta Trójco, jedyny Boże, przez którego i w którym jest wszystko, którego niebo i ziemia ogarnąć nie mogą" - czytamy w litanii do Trójcy Świętej. Mówi ona o Bogu kilka bardzo podstawowych rzeczy, które możemy rozważać, modląc się litanią. 

Litania do Trójcy Świętej - jak odmawiać? 

Jak każdą litanię, także i tę można odmawiać zarówno w kościele lub kaplicy, jak i prywatnie w domu. Najbardziej zachęcamy, by w Niedzielę Trójcy Świętej odmówić ją na adoracji, podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu, ale można także odmówić tę modlitwę jako poranny lub wieczorny pacierz. Pięknym duchowym przeżyciem może być odmawianie jej we wspólnocie. 

Jeśli odmawiasz litanię w samotności, warto choć na chwilę zatrzymać się przy kolejnych wezwaniach i zastanowić się, co one oznaczają, co mówią o Bogu i jak wpływają na twoją z Nim relację. Taka medytacja tajemnic Trójcy przybliża do Boga i pozwala dostrzec wiele łask, którymi na co dzień nas obdarza. 

DEON.PL POLECA

Litania do Trójcy Świętej - tekst

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, przez którego i w którym jest wszystko, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, którego niebo i ziemia ogarnąć nie mogą, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, który jako Ojciec Opatrznością swoją wszystkim rządzisz, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, litościwy, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, Królu nad królami, Panie nad wszystkimi panującymi, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, który nie chcesz zguby grzesznego człowieka, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, który pokutujących do łaski swojej przyjmujesz, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, którego imieniem jest zawsze miłosierdzie, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.
Od wszelkiego złego, wybaw nas, Panie.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Panie.

Przez wszechmoc Twoją, Boga Ojca i Stworzyciela naszego,
Przez wcielenie, mękę i śmierć Syna, Zbawiciela naszego,
Przez oświecenie Twoje Ducha Świętego, Pocieszyciela naszego,
Przez przyczynę Najświętszej Panny Maryi i wszystkich Świętych Twoich,

Prosimy niegodne stworzenia twoje, wysłuchaj nas, Panie.

Abyśmy Ciebie, Boga naszego, ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy i ze wszystkich sił naszych kochali i miłowali,
Abyśmy przykazania i nauki Twoje wiernie zachowywali,
Abyś zgodę i pokój między władzą a ludem pomnażać raczył,
Abyś kraj nasz i to miejsce od wszelkich plag surowej sprawiedliwości Twojej zachować raczył,
Abyś nam grzechy nasze odpuścić i do chwały królestwa Twojego przyjąć raczył,

Święty Boże, Święty mocny, Święty, a nieśmiertelny, odpuść nam Panie.
Święty Boże, Święty mocny, Święty a nieśmiertelny, wysłuchaj nas, Panie.
Święty Boże, Święty mocny, Święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.

Prośby

Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy, o błogosławiona Trójco.
Ratuj stworzenie, daj opatrzenie, o błogosławiona Trójco.
Wlej ducha swego do serca mego,
Wspomóż w potrzebie proszących Ciebie,
Odpuść nam złości, dla Twej litości,
Znieś głód, mór, wojny, spraw czas spokojny,
Daj dar miłości i pobożności,
Szczęść państwu temu, jako swojemu,
Strzeż w nim żyjących, broń konających,
Daj nam żyć w niebie, prosimy Ciebie.

K. Błogosławiony jesteś, Panie, na firmamencie niebieskim.
W. Chwalebny i wywyższony na wieki.

K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Wszechmogący, wieczny Boże, który szczodrobliwej dobroci Twojej nad zasługi i prośby proszących więcej dajesz, wylej, prosimy Cię, na nas miłosierdzie Twoje i odpuść nam wszystko, co sumienie obciąża, i przydaj, czego prośba wymówić nie może. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej

Przenajświętsza Trójco, błogosławiąca, napełnij błogosławieństwem swoich synów i córki, których powołałaś, aby wyznawali wielkość Twojej miłości, Twojej miłosiernej dobroci i Twojego piękna.

Ojcze Święty, uświęć synów i córki, którzy konsekrowali się Tobie dla chwały Twojego imienia. Wspomagaj ich swoją mocą, aby mogli świadczyć, że Ty jesteś początkiem wszystkiego, jedynym źródłem miłości i wolności. Dziękujemy Ci za dar życia konsekrowanego, które z wiarą szuka Ciebie, a pełniąc swoją powszechną misję, wzywa wszystkich, aby zmierzali ku Tobie.

Jezu, Zbawicielu, Słowo Wcielone, Ty powierzyłeś swoją drogę życia tym, których powołałeś: nadal przyciągaj do siebie ludzi, którzy będą dla współczesnego człowieka świadkami Twojego miłosierdzia, zapowiedzią Twojego powrotu, żywym znakiem dóbr przyszłego zmartwychwstania. Niech żadna próba nie oderwie ich od Twojej miłości!

Duchu Święty, Miłości rozlana w sercach, który umysłom udzielasz łaski i natchnienia, odwieczne Źródło życia, który doprowadzasz do końca misję Chrystusa przez różnorakie charyzmaty, prosimy Cię za wszystkie osoby konsekrowane. Napełnij ich serca głęboką pewnością, że zostały wybrane, aby kochać, wielbić i służyć. Pozwól im zaznać Twojej przyjaźni, napełnij je Twoją radością i pociechą, pomagaj im przezwyciężyć chwile trudności i podnosić się po upadkach, uczyń je odblaskiem Boskiego piękna. Daj im odwagę podejmowania wyzwań naszych czasów i łaskę ukazywania ludziom dobroci i człowieczeństwa Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Amen. 

Źródło: parafiaolesno.pl

 

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Robert J. Woźniak

Nieznajomość Trójcy jest nieznajomością życia

Trójca Święta jest centralną tajemnicą wiary. Droga w głąb tej tajemnicy prowadzi przez karty Pisma Świętego. Uważna lektura Biblii jest bowiem kontemplowaniem Trójcy, co w tej książce pokazuje ks. Robert...

Skomentuj artykuł

Litania do Trójcy Świętej
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.