KAI / ml
Na Maryję Wniebowziętą jako niewiastę pokory wskazał Ojciec Święty w swoim rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański”. Papież nawiązał do czytanego dzisiaj fragmentu Ewangelii (Łk 1, 47-48), zawierającego między innymi kantyk Magnificat.
Na Maryję Wniebowziętą jako niewiastę pokory wskazał Ojciec Święty w swoim rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański”. Papież nawiązał do czytanego dzisiaj fragmentu Ewangelii (Łk 1, 47-48), zawierającego między innymi kantyk Magnificat.
KAI / Łukasz Sośniak SJ / kk
„Magnificat pokazuje nam, że Bóg chętniej przebywa z potrzebującymi i głodnymi, którzy zadręczają Go prośbami, niż z bogatymi i sytymi, którzy nie proszą Go o nic”. To słowa o. Raniero Cantalamessy OFMCap skierowane do papieża Franciszka i członków Kurii Rzymskiej.
„Magnificat pokazuje nam, że Bóg chętniej przebywa z potrzebującymi i głodnymi, którzy zadręczają Go prośbami, niż z bogatymi i sytymi, którzy nie proszą Go o nic”. To słowa o. Raniero Cantalamessy OFMCap skierowane do papieża Franciszka i członków Kurii Rzymskiej.
Piotr Kropisz SJ / Judyta Pudełko PDDM
To konkretny wzór, czym powinna być nasza modlitwa. Widać to w jednym szczególnym momencie Pisma Świętego.
To konkretny wzór, czym powinna być nasza modlitwa. Widać to w jednym szczególnym momencie Pisma Świętego.
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana (Łk 1, 45). Od Matki Jezusa uczymy się zawierzenia całego naszego życia Bogu. Prośmy Ją, byśmy mieli odwagę wiary, która nie cofa się także przed trudnościami. Popatrzmy na drogę wiary Maryi: na jej zawierzenie Bogu w chwili zwiastowania, poprzez zapowiedź Symeona, że Jej Syn będzie znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. Pamiętamy jej niepokój gdy szukała Jezusa w Jerozolimie. Pewnie smuciła się Maryja odejściem swego Syna z rodzinnego domu i potem gdy widziała, że staje się coraz bardziej samotny, aż po całkowite opuszczenie na Krzyżu.
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana (Łk 1, 45). Od Matki Jezusa uczymy się zawierzenia całego naszego życia Bogu. Prośmy Ją, byśmy mieli odwagę wiary, która nie cofa się także przed trudnościami. Popatrzmy na drogę wiary Maryi: na jej zawierzenie Bogu w chwili zwiastowania, poprzez zapowiedź Symeona, że Jej Syn będzie znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. Pamiętamy jej niepokój gdy szukała Jezusa w Jerozolimie. Pewnie smuciła się Maryja odejściem swego Syna z rodzinnego domu i potem gdy widziała, że staje się coraz bardziej samotny, aż po całkowite opuszczenie na Krzyżu.
Logo źródła: Na dobranoc Mariusz Han SJ
Uwielbić i zaufać…
Logo źródła: Na dobranoc Mariusz Han SJ
Z wdzięczności i miłości…
Z wdzięczności i miłości…
Mariusz Han SJ
Błogosławiony jesteś…
Rozważmy dzisiaj świętość Matki Bożej Pocieszenia w ta-jemnicy Jej Niepokalanego Poczęcia. Jest to tajemnica wybra-nia, wyjątkowej łaski Pana, na którą Ona otwarła się wielko-dusznie całym sercem. Od samego początku Bóg przygotował Ją, by - dzięki uwolnieniu od skazy grzechu pierworodnego - stała się godna być Matką Jezusa, naszego Zbawiciela.
Rozważmy dzisiaj świętość Matki Bożej Pocieszenia w ta-jemnicy Jej Niepokalanego Poczęcia. Jest to tajemnica wybra-nia, wyjątkowej łaski Pana, na którą Ona otwarła się wielko-dusznie całym sercem. Od samego początku Bóg przygotował Ją, by - dzięki uwolnieniu od skazy grzechu pierworodnego - stała się godna być Matką Jezusa, naszego Zbawiciela.