Logo źródła: Na dobranoc Mariusz Han SJ
Kochać - to nie tak łatwo…
Logo źródła: Na dobranoc Mariusz Han SJ
Radość musi być każdego dnia…
Radość musi być każdego dnia…
Logo źródła: Na dobranoc Mariusz Han SJ
Bycie ostatnim jest zwycięstwem…
Bycie ostatnim jest zwycięstwem…
Logo źródła: Na dobranoc Mariusz Han SJ
Bali się go zapytać…
Logo źródła: Na dobranoc Mariusz Han SJ
Niepokój w naszych sercach…
Niepokój w naszych sercach…
Logo źródła: Na dobranoc Mariusz Han SJ
Zacznij misję…
Logo źródła: Na dobranoc Mariusz Han SJ
Ci, którzy słuchają słowa…
Ci, którzy słuchają słowa…
Logo źródła: Na dobranoc Mariusz Han SJ
Pycha czyni człowieka słabym.
Pycha czyni człowieka słabym.
Logo źródła: Na dobranoc Mariusz Han SJ
Ostatnie słowo…
Logo źródła: Na dobranoc Mariusz Han SJ
Nie po to, aby potępić…
Logo źródła: Na dobranoc Mariusz Han SJ
Z tego muszą być dobre owoce
Logo źródła: Na dobranoc Mariusz Han SJ
Wyrzuć belkę ze swego oka…
Logo źródła: Na dobranoc Mariusz Han SJ
Daj każdemu, kto cię prosi…
Daj każdemu, kto cię prosi…
Logo źródła: Na dobranoc Mariusz Han SJ
Błogosławieni jesteście, gdy…
Błogosławieni jesteście, gdy…
Logo źródła: Na dobranoc Mariusz Han SJ
Kiedy jest głód…
Logo źródła: Na dobranoc Mariusz Han SJ
Główny cel postu…
Logo źródła: Na dobranoc Mariusz Han SJ
Na to zostałem posłany…
Logo źródła: Na dobranoc Mariusz Han SJ
Żyj i daj żyć innym…
Logo źródła: Na dobranoc Mariusz Han SJ
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia…
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia…
Logo źródła: Na dobranoc Mariusz Han SJ
Zawsze być gotowym i czujnym…
Zawsze być gotowym i czujnym…