KAI / tk
- Został zniszczony, ale niepokonany. Całym swoim życiem i męczeństwem ukazał, jak należy służyć Bogu, Kościołowi, ludziom i Ojczyźnie - tak o ks. Jerzym Popiełuszce powiedział Bp Tadeusz Pikus w trakcie Mszy w 37. rocznicę porwania i męczeńskiej śmierci kapłana.
- Został zniszczony, ale niepokonany. Całym swoim życiem i męczeństwem ukazał, jak należy służyć Bogu, Kościołowi, ludziom i Ojczyźnie - tak o ks. Jerzym Popiełuszce powiedział Bp Tadeusz Pikus w trakcie Mszy w 37. rocznicę porwania i męczeńskiej śmierci kapłana.
KAI /kb
„Ta męczeńska śmierć była ukoronowaniem jej całego życia oddanego wiernie na służbę Bogu” – powiedziała Radiu Watykańskiemu Francesca Consolini, postulatorka w procesie beatyfikacyjnym siostry Laury Mainetti, zamordowanej 21 lat temu przez nastoletnie satanistki. 
„Ta męczeńska śmierć była ukoronowaniem jej całego życia oddanego wiernie na służbę Bogu” – powiedziała Radiu Watykańskiemu Francesca Consolini, postulatorka w procesie beatyfikacyjnym siostry Laury Mainetti, zamordowanej 21 lat temu przez nastoletnie satanistki. 
KAI / ms
„Jego męczeńska śmierć była wyjątkowo bolesna, bo został zamordowany w czasie, gdy całkowicie poświęcił się dziełu pojednania różnych grup etnicznych regionu”. Tak o wyniesionym dziś na ołtarze włoskim misjonarzu w Birmie, ks. Alfredo Cremonesi, mówi biskup jego rodzinnej diecezji Crema.
„Jego męczeńska śmierć była wyjątkowo bolesna, bo został zamordowany w czasie, gdy całkowicie poświęcił się dziełu pojednania różnych grup etnicznych regionu”. Tak o wyniesionym dziś na ołtarze włoskim misjonarzu w Birmie, ks. Alfredo Cremonesi, mówi biskup jego rodzinnej diecezji Crema.
KAI / ms
O respektowanie "modlitewno-martyrologicznego" charakteru uroczystości 78. rocznicy śmierci o. Maksymiliana Marii Kolbego oraz uszanowanie Miejsca Pamięci zaapelowali organizatorzy rocznicowych obchodów - proboszcz oświęcimskiej parafii oraz gwardian klasztoru franciszkanów konwentualnych w Harmężach.
O respektowanie "modlitewno-martyrologicznego" charakteru uroczystości 78. rocznicy śmierci o. Maksymiliana Marii Kolbego oraz uszanowanie Miejsca Pamięci zaapelowali organizatorzy rocznicowych obchodów - proboszcz oświęcimskiej parafii oraz gwardian klasztoru franciszkanów konwentualnych w Harmężach.