PAP / mh
Opisy dokumentów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, SB, Informacji Wojskowej, Wojskowej Służby Wewnętrznej i wojskowych sądów rejonowych znalazły się wśród blisko 440 tys. jednostek archiwalnych opublikowanych w przez IPN w internecie.
Opisy dokumentów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, SB, Informacji Wojskowej, Wojskowej Służby Wewnętrznej i wojskowych sądów rejonowych znalazły się wśród blisko 440 tys. jednostek archiwalnych opublikowanych w przez IPN w internecie.