Mieczysław Łusiak SJ / Słucham Pana / Wojciech Jędrzejewski OP
Ten aspekt bywa trudny, ale musi tak być, bo rozwój (także rozwój miłości) dokonuje się zawsze w atmosferze trudu. Chwile łatwe i przyjemne są nam dane dla nabierania sił, nie dla wzrostu. Wzrost dokonuje się, gdy jest trudno.
Ten aspekt bywa trudny, ale musi tak być, bo rozwój (także rozwój miłości) dokonuje się zawsze w atmosferze trudu. Chwile łatwe i przyjemne są nam dane dla nabierania sił, nie dla wzrostu. Wzrost dokonuje się, gdy jest trudno.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Skoro tak bardzo pragniemy relacji (bliskości) z innymi, to dlaczego tak często rezygnujemy z wierności, która jest niezbędna w ich budowaniu?
Skoro tak bardzo pragniemy relacji (bliskości) z innymi, to dlaczego tak często rezygnujemy z wierności, która jest niezbędna w ich budowaniu?
Anna i Krzysztof Łoskotowie
Jezus mówi w Ewangelii (Mk 10, 1-12), że nierozerwalność małżeństwa nie podlega dyskusji. Nie ma żadnej racji, która przemawiałaby za rozwodem. Dlaczego?
Jezus mówi w Ewangelii (Mk 10, 1-12), że nierozerwalność małżeństwa nie podlega dyskusji. Nie ma żadnej racji, która przemawiałaby za rozwodem. Dlaczego?
Mieczysław Łusiak SJ
Jezus przeszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy znowu ściągały do Niego i znowu je nauczał, jak miał zwyczaj. Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: "Co wam nakazał Mojżesz?" Oni rzekli: "Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić".
Jezus przeszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy znowu ściągały do Niego i znowu je nauczał, jak miał zwyczaj. Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: "Co wam nakazał Mojżesz?" Oni rzekli: "Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić".
Wysłuchawszy niedzielnej Ewangelii (Mk 10, 1-12), niemal natychmiast przyszły mi do głowy zarzuty wielu współczesnych, które można tu i ówdzie usłyszeć. Jakim prawem Jezus (a razem z Nim Kościół) wypowiada się na temat małżeństwa, poucza ludzi o wierności, nie zezwala na rozwody, skoro sam nie miał żony i dzieci.
Wysłuchawszy niedzielnej Ewangelii (Mk 10, 1-12), niemal natychmiast przyszły mi do głowy zarzuty wielu współczesnych, które można tu i ówdzie usłyszeć. Jakim prawem Jezus (a razem z Nim Kościół) wypowiada się na temat małżeństwa, poucza ludzi o wierności, nie zezwala na rozwody, skoro sam nie miał żony i dzieci.