PAP/mł
Drzwi do większego zaangażowania młodych w życie publiczne zostały właśnie szerzej otwarte. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą młodzieżowe rady na wszystkich szczeblach samorządu lokalnego.
Drzwi do większego zaangażowania młodych w życie publiczne zostały właśnie szerzej otwarte. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą młodzieżowe rady na wszystkich szczeblach samorządu lokalnego.