Zielone światło dla młodych. Prezydent podpisał ustawę o radach młodzieżowych

Zielone światło dla młodych. Prezydent podpisał ustawę o radach młodzieżowych
Fot. Lev Dolgachov / Depositphotos.com
PAP/mł

Drzwi do większego zaangażowania młodych w życie publiczne zostały właśnie szerzej otwarte. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą młodzieżowe rady na wszystkich szczeblach samorządu lokalnego.

"Ta ustawa znacząco poszerza katalog podmiotów, które mogą zainicjować powołanie młodzieżowej rady. Będzie ją można powołać z inicjatywy władz samorządowych – zarówno organu stanowiącego, jak i wykonawczego - a także samej młodzieży, organizacji pozarządowej, samorządu uczniowskiego lub studenckiego" – powiedział PAP pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek. Jak dodał, ustawa ułatwi młodym ludziom zaangażowanie w sprawy publiczne.

"Ustawa wprowadza niezwykle istotne zmiany – ustanawia młodzieżowe rady na wszystkich poziomach samorządu - do tej pory były tylko w gminach. Wprowadza gwarancję konkretnych uprawnień, którą będą od tej pory miały wszystkie młodzieżowe rady w Polsce" – powiedział PAP pełnomocnik rządu. Jak dodał, nowela reguluje także kwestię udziału w tworzeniu strategii dotyczących polityki młodzieżowej i w monitorowaniu realizacji tych strategii, zarówno samorządowych, jak i rządowych. Zaznaczył, że ustawa wprowadza także obowiązek poddania pod głosowanie w ciągu trzech miesięcy wniosku o powołanie młodzieżowej rady. "Kończymy z wrzucaniem takich wniosków do zamrażarki, co się niestety czasami działo" – dodał. 

Ustawa gwarantuje młodym ludziom także zwrot kosztów poniesionych w trakcie prac w radzie, udziału w jej posiedzeniach i reprezentowania rady na zewnątrz. Zapewnia też obsługę młodzieżowej rady przez urząd danej jednostki samorządu terytorialnego.

 "To ustawa, która powstała w sposób partycypacyjny - w dialogu z młodzieżą, również w dialogu z samorządowcami, w odpowiedzi na postulaty kongresów młodzieżowych rad, konferencji, projektów prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Jako pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej napisałem projektu tej ustawy wspólnie z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem" - powiedział Mazurek. Przypomniał, że Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem rząd powołał w 2019 r.

DEON.PL POLECA

Dodał, że młodzieżowe rady doradcze są powoływane "przy szeregu ministerstw, instytucji państwowych, instytucji kultury". "Tworzymy w sposób partycypacyjny wieloletnią strategię na rzecz młodego pokolenia. Prowadzimy we wszystkich regionach konsultacje, w których bierze udział w każdym województwie po kilkaset osób. Rozmawiamy o realnych potrzebach młodych ludzi, nie tworzymy rozwiązań w gabinecie, nie narzucamy ich odgórnie, ale rozmawiamy o problemach i wspólnie wypracowujemy rozwiązania" – zapewnił. "To absolutna nowość w podejściu do młodego pokolenia i rozwiązywania problemów społecznych w Polsce" – powiedział.

Ustawę nowelizującą ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym, o samorządzie województwa oraz o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Sejm uchwalił w kwietniu br. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację we wtorek. Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

PAP/ mł

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Justyna Kaczmarczyk

Zranieni w Kościele – wysłuchać, zrozumieć, pomóc

Lata traumy, emocjonalne zamknięcie, depresja – to tylko niektóre skutki, z którymi muszą mierzyć się osoby wykorzystane seksualnie. Co czuje osoba skrzywdzona przez księdza? Na jaką pomoc może...

Skomentuj artykuł

Zielone światło dla młodych. Prezydent podpisał ustawę o radach młodzieżowych
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.