The Guardian / sz
Członkowie komisji ds. nadużyć seksualnych w Australii byli zdumieni świadectwem jednego z biskupów, który przyznał, że w młodości sam padł ofiarą molestowania.
Członkowie komisji ds. nadużyć seksualnych w Australii byli zdumieni świadectwem jednego z biskupów, który przyznał, że w młodości sam padł ofiarą molestowania.