KAI/ ed
Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch został wyróżniony "Nagrodą ekumeniczną i społeczną im. Ladislausa Laszta".
Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch został wyróżniony "Nagrodą ekumeniczną i społeczną im. Ladislausa Laszta".