KAI / twitter.com / pk
W Belgii dokonano nowatorskiego eksperymentu. Dzięki naukowcom z udało się odtworzyć wygląd twarzy francuskiego kardynała, zmarłego w XIII wieku.
W Belgii dokonano nowatorskiego eksperymentu. Dzięki naukowcom z udało się odtworzyć wygląd twarzy francuskiego kardynała, zmarłego w XIII wieku.