W Pracowni Indywidualnych Implantów Medycznych, działającej w łódzkim Technoparku, po raz pierwszy zaprojektowano implant fragmentu nosa dla psa, który wpadł we wnyki. Łódzka pracownia od kilku lat projektuje ludzkie implanty umożliwiające odtworzenie fragmentów oczodołów, żuchwy czy czaszki.
W Pracowni Indywidualnych Implantów Medycznych, działającej w łódzkim Technoparku, po raz pierwszy zaprojektowano implant fragmentu nosa dla psa, który wpadł we wnyki. Łódzka pracownia od kilku lat projektuje ludzkie implanty umożliwiające odtworzenie fragmentów oczodołów, żuchwy czy czaszki.