PAP / jb
Kilkunastu kombatantów z Krakowa i ich małżonków otrzymuje wsparcie w postaci ciepłych posiłków w ramach ogólnopolskiej akcji dostarczania obiadów bohaterom. W zbiórkę pieniędzy na ten cel zaangażować może się każdy.
Kilkunastu kombatantów z Krakowa i ich małżonków otrzymuje wsparcie w postaci ciepłych posiłków w ramach ogólnopolskiej akcji dostarczania obiadów bohaterom. W zbiórkę pieniędzy na ten cel zaangażować może się każdy.