6 miesięcy temu
KAI / sz
Przez cały listopad Kościół umożliwia uzyskanie odpustu zupełnego dla dusz cierpiących w czyśćcu. Zwyczajowo odpust zupełny dla zmarłych można uzyskać w okresie 1-8 listopada poprzez pobożne nawiedzenie cmentarza oraz spełnienie zwykłych warunków odpustu. Z powodu pandemii koronawirusa oraz związanymi z nią trudnościami w dotarciu na groby najbliższych, Penitencjarnia Apostolska wydała dekret przedłużający czas uzyskania odpustów za zmarłych na cały miesiąc.
Przez cały listopad Kościół umożliwia uzyskanie odpustu zupełnego dla dusz cierpiących w czyśćcu. Zwyczajowo odpust zupełny dla zmarłych można uzyskać w okresie 1-8 listopada poprzez pobożne nawiedzenie cmentarza oraz spełnienie zwykłych warunków odpustu. Z powodu pandemii koronawirusa oraz związanymi z nią trudnościami w dotarciu na groby najbliższych, Penitencjarnia Apostolska wydała dekret przedłużający czas uzyskania odpustów za zmarłych na cały miesiąc.
Złe rozumienie odpustów grozi lenistwem tu i teraz. Warto więc zweryfikować to, jak na nie patrzymy. Inaczej możemy zaniedbać wiele dobra.
Złe rozumienie odpustów grozi lenistwem tu i teraz. Warto więc zweryfikować to, jak na nie patrzymy. Inaczej możemy zaniedbać wiele dobra.
3 lata temu
timesofmalta.com / wc / kw
Biskup Grech potępił działania mające miejsce często podczas wiejskich festynów i odpustów. "Musimy stoczyć walkę z tym Smokiem!"
Biskup Grech potępił działania mające miejsce często podczas wiejskich festynów i odpustów. "Musimy stoczyć walkę z tym Smokiem!"
KAI / psd
Wszyscy kapłani będą mogli w Roku Jubileuszowym Miłosierdzia rozgrzeszyć z grzechu aborcji - postanowił papież Franciszek. Ważna będzie też spowiedź u kapłanów z Bractwa św. Piusa X.
Wszyscy kapłani będą mogli w Roku Jubileuszowym Miłosierdzia rozgrzeszyć z grzechu aborcji - postanowił papież Franciszek. Ważna będzie też spowiedź u kapłanów z Bractwa św. Piusa X.
KAI / pk
Ojciec Święty, za pośrednictwem Penitencjarii Apostolskiej udzielił pod zwykłymi warunkami odpustu zupełnego pielgrzymom, którzy podejmą podzielone na 27 odcinków "rekolekcje w drodze" z Lojoli w Kraju Basków do Manresy, która leży w Katalonii.
Ojciec Święty, za pośrednictwem Penitencjarii Apostolskiej udzielił pod zwykłymi warunkami odpustu zupełnego pielgrzymom, którzy podejmą podzielone na 27 odcinków "rekolekcje w drodze" z Lojoli w Kraju Basków do Manresy, która leży w Katalonii.
6 lat temu
KAI / ptsj
Pentencjaria Apostolska ogłosiła odpusty udzielone przez Ojca Świętego Franciszka członkom instytutów życia konsekrowanego oraz innym wiernym z okazji rozpoczętego 30 listopada br. Roku Życia Konsekrowanego. Ogłoszone odpusty można zyskać pod zwykłymi warunkami aż do 2 lutego 2016 r., tj. do zakończenia Roku Życia Konsekrowanego.
Pentencjaria Apostolska ogłosiła odpusty udzielone przez Ojca Świętego Franciszka członkom instytutów życia konsekrowanego oraz innym wiernym z okazji rozpoczętego 30 listopada br. Roku Życia Konsekrowanego. Ogłoszone odpusty można zyskać pod zwykłymi warunkami aż do 2 lutego 2016 r., tj. do zakończenia Roku Życia Konsekrowanego.
7 lat temu
Stanisław Łucarz SJ
Zyskanie odpustu zupełnego zależy od otwartości na Bożą Miłość. Bóg jest Miłością i obdarza człowieka swą łaską nadobficie.
Zyskanie odpustu zupełnego zależy od otwartości na Bożą Miłość. Bóg jest Miłością i obdarza człowieka swą łaską nadobficie.
7 lat temu
W kościołach słyszymy, że w dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny dla zmarłych. Powraca temat odpustów. Mówienie o odpustach dzisiaj nie jest łatwe.
W kościołach słyszymy, że w dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny dla zmarłych. Powraca temat odpustów. Mówienie o odpustach dzisiaj nie jest łatwe.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Z przyjmowanie sakramentu pokuty związana jest budząca niekiedy wiele nieporozumień i emocji rzeczywistość tak zwanych odpustów. Czym one są? Kiedy i pod jakimi warunkami ich dostępujemy? Co one sprawiają w życiu człowieka?
Z przyjmowanie sakramentu pokuty związana jest budząca niekiedy wiele nieporozumień i emocji rzeczywistość tak zwanych odpustów. Czym one są? Kiedy i pod jakimi warunkami ich dostępujemy? Co one sprawiają w życiu człowieka?
9 lat temu
Logo źródła: List Anna Zajchowska / "List"
Niemal od samego początku istnienia chrześcijaństwa wierni wyruszali w drogę do świętych miejsc. Jerozolima, Compostella, Rzym, Gniezno, Święty Krzyż, Kraków, Jasna Góra - to zaledwie początek długiej listy chrześcijańskich sanktuariów. Sława jednych przemijała, inne zyskiwały na znaczeniu.
Niemal od samego początku istnienia chrześcijaństwa wierni wyruszali w drogę do świętych miejsc. Jerozolima, Compostella, Rzym, Gniezno, Święty Krzyż, Kraków, Jasna Góra - to zaledwie początek długiej listy chrześcijańskich sanktuariów. Sława jednych przemijała, inne zyskiwały na znaczeniu.