KAI / sz
Archidiecezja przyjęła wyrok i nie będzie się od niego odwoływać.