KAI / sz
"W osobie papieża Franciszka mamy duchowego przywódcę, który broni ludzkości i który wzywa do znalezienia globalnych rozwiązań dla globalnych problemów" - opinię taką wygłosiła przewodnicząca trwającej właśnie 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych María Fernanda Espinosa po wczorajszym spotkaniu z Ojcem Świętym w Watykanie.
"W osobie papieża Franciszka mamy duchowego przywódcę, który broni ludzkości i który wzywa do znalezienia globalnych rozwiązań dla globalnych problemów" - opinię taką wygłosiła przewodnicząca trwającej właśnie 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych María Fernanda Espinosa po wczorajszym spotkaniu z Ojcem Świętym w Watykanie.