KAI / pk
"Ileż biedy i cierpienia doświadczają mieszkańcy Syrii. Oby ich ból zamienił się w nadzieję" - pisze papież do franciszkanów pracujących w tym bliskowschodnim kraju.
"Ileż biedy i cierpienia doświadczają mieszkańcy Syrii. Oby ich ból zamienił się w nadzieję" - pisze papież do franciszkanów pracujących w tym bliskowschodnim kraju.