KAI /kb
"Rodzina to rzeczywistość, która w sposób naoczny ukazuje nam miłość Boga" – powiedział Papież w drugim już filmie przygotowanym przez watykańską Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia.
"Rodzina to rzeczywistość, która w sposób naoczny ukazuje nam miłość Boga" – powiedział Papież w drugim już filmie przygotowanym przez watykańską Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia.
KAI / jp
Papież podkreślił znaczenie konkretnych małych gestów w rodzinach. Powiedział, że dzieci uczą się ich od rodziców.
Papież podkreślił znaczenie konkretnych małych gestów w rodzinach. Powiedział, że dzieci uczą się ich od rodziców.
KAI / kw
Życie rodzinne jest wielką szansą, ponieważ ratuje współczesnego człowieka od podziałów i umasowienia i jest szkołą człowieczeństwa - tymi słowami zwrócił się Franciszek do kubańskich rodzin w katedrze Wniebowzięcia NMP w Santiago de Cuba.
Życie rodzinne jest wielką szansą, ponieważ ratuje współczesnego człowieka od podziałów i umasowienia i jest szkołą człowieczeństwa - tymi słowami zwrócił się Franciszek do kubańskich rodzin w katedrze Wniebowzięcia NMP w Santiago de Cuba.
KAI / psd
O konieczności bardziej rodzinnej organizacji świata mówił dziś Franciszek podczas audiencji ogólnej w Wtykanie. Zaznaczył, że upowszechnianie się rodzinnego stylu życia w stosunkach międzyludzkich jest błogosławieństwem dla narodów: wnosi na nowo nadzieję na ziemi. Jego słów na placu św. Piotra wysłuchało dziś około 15 tys. wiernych.
O konieczności bardziej rodzinnej organizacji świata mówił dziś Franciszek podczas audiencji ogólnej w Wtykanie. Zaznaczył, że upowszechnianie się rodzinnego stylu życia w stosunkach międzyludzkich jest błogosławieństwem dla narodów: wnosi na nowo nadzieję na ziemi. Jego słów na placu św. Piotra wysłuchało dziś około 15 tys. wiernych.
KAI / apio
„W dzisiejszej Europie narody o silnej tradycji chrześcijańskiej ponoszą szczególną odpowiedzialność za ochronę i krzewienie wartości rodziny opartej na małżeństwie, która wciąż odgrywa decydującą rolę zarówno w dziedzinie wychowawczej jak i społecznej” – powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. Benedykt XVI dzielił się dziś z pielgrzymami przybyłymi na plac św. Piotra swymi wrażeniami z niedawnej wizyty duszpasterskiej w Chorwacji.
„W dzisiejszej Europie narody o silnej tradycji chrześcijańskiej ponoszą szczególną odpowiedzialność za ochronę i krzewienie wartości rodziny opartej na małżeństwie, która wciąż odgrywa decydującą rolę zarówno w dziedzinie wychowawczej jak i społecznej” – powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. Benedykt XVI dzielił się dziś z pielgrzymami przybyłymi na plac św. Piotra swymi wrażeniami z niedawnej wizyty duszpasterskiej w Chorwacji.