KAI / slo
Zwierzchnik Asyryjskiego Kościoła Wschodu (ACE) patriarcha Mar Dinkha IV zmarł 26 marca w 80. roku życia. Jego pogrzeb odbędzie się 8 kwietnia w Chicago. Obowiązki patriarchy, do czasu wyboru następcy, pełnić będzie metropolita Indii, Mar Aprim Mooken.
Zwierzchnik Asyryjskiego Kościoła Wschodu (ACE) patriarcha Mar Dinkha IV zmarł 26 marca w 80. roku życia. Jego pogrzeb odbędzie się 8 kwietnia w Chicago. Obowiązki patriarchy, do czasu wyboru następcy, pełnić będzie metropolita Indii, Mar Aprim Mooken.