św. Franciszek z Asyżu / psd
Święty Franciszek jest autorem kilku modlitw, z których najsłynniejsza jest "Pieśń słoneczna". W dzień, w którym wspominany świętego z Asyżu warto ją odmówić.
Święty Franciszek jest autorem kilku modlitw, z których najsłynniejsza jest "Pieśń słoneczna". W dzień, w którym wspominany świętego z Asyżu warto ją odmówić.