Najsłynniejsza modlitwa św. Franciszka z Asyżu

Najsłynniejsza modlitwa św. Franciszka z Asyżu
(fot. shutterstock.com)
św. Franciszek z Asyżu / psd

Święty Franciszek jest autorem kilku modlitw, z których najsłynniejsza jest "Pieśń słoneczna". W dzień, w którym wspominany świętego z Asyżu warto ją odmówić.

PIEŚŃ SŁONECZNA ALBO POCHWAŁA STWORZEŃ

Najwyższy, wszechmocny, dobry Panie!

DEON.PL POLECA

Twoja jest sława, chwała i cześć

i wszelkie błogosławieństwo.

Tobie jednemu, Najwyższy, one przystojną

i żaden człowiek nie jest godny mówić o Tobie.

Pochwalony bądź, Panie mój, ze wszystkimi Twymi stworzeniami,

szczególnie z panem bratem słońcem,

przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz.

Jest ono piękne i promienne wielkim blaskiem:

o Tobie, Najwyższy, daje świadectwo.

Pochwalony bądź, Panie, przez siostry nasze gwiazdy i księżyc:

ukształtowałeś je na niebie jasne i cenne, i piękne.

Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata wiatr

i przez powietrze, i chmury,

i przez pogody, i wszystkie pory roku,

przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie.

Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę wodę,

która jest bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta.

Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata ogień,

którym rozświetlasz noc: i jest on piękny i wesoły,

i krzepki, i mocny.

Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę; nasza, matkę ziemię,

która nas utrzymuje i chowa, i wydaje różne owoce

z barwnymi kwiatami i trawami.

Pochwalony bądź, Panie mój, przez tych, którzy przebaczają

dla Twej miłości i znoszą słabości i utrapienia.

Błogosławieni ci, którzy je zniosą w pokoju,

ponieważ przez Ciebie, o Najwyższy, będą uwieńczeni.

Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę nasza śmierć cielesna,

której żaden człowiek żywy uniknąć nie może.

Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych!

Błogosławieni ci, których śmierć zastanie w Twej woli najświętszej,

ponieważ śmierć druga zła im nie uczyni.

Chwalcie i błogosławcie mojego Pana i dziękujcie Mu

i służcie z wielką pokorą.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Najsłynniejsza modlitwa św. Franciszka z Asyżu
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.