8 lat temu
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie
Ordynariuszem Pińska Papież mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji mińsko-mohylewskiej Antoniego Dziemiankę. Przyszły biskup piński urodził się 52 lata temu w Zabrodziu w parafii Derewno w obwodzie mińskim ówczesnej Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. Do kapłaństwa przygotował go ks. Wacław Piątkowski (1902-1991), wikariusz generalny diecezji pińskiej, który prowadził w ukryciu seminarium duchowne.
Ordynariuszem Pińska Papież mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji mińsko-mohylewskiej Antoniego Dziemiankę. Przyszły biskup piński urodził się 52 lata temu w Zabrodziu w parafii Derewno w obwodzie mińskim ówczesnej Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. Do kapłaństwa przygotował go ks. Wacław Piątkowski (1902-1991), wikariusz generalny diecezji pińskiej, który prowadził w ukryciu seminarium duchowne.
Łukasz Grajewski, Mirosław Jankowiak / "Więź"
Wincenty Dunin-Marcinkiewicz opisał w "Szlachcie pińskiej z 1866 roku" obraz mieszkańców Pińska i innych poleskich okolic, biedną szlachtę od chłopów nie różniącą się wcale, ale mającą duże poczucie własnej wartości. Niespełna 150 lat po tej publikacji, kreślimy jej nowy, współczesny rozdział.
Wincenty Dunin-Marcinkiewicz opisał w "Szlachcie pińskiej z 1866 roku" obraz mieszkańców Pińska i innych poleskich okolic, biedną szlachtę od chłopów nie różniącą się wcale, ale mającą duże poczucie własnej wartości. Niespełna 150 lat po tej publikacji, kreślimy jej nowy, współczesny rozdział.
10 lat temu
Radio Watykańskie / ks. A. Płachno, Pińsk
W związku z katastrofą pod Smoleńskiem żałobę narodową ogłoszono także w innych krajach regionu: na Litwie, Łotwie, w Estonii i na Ukrainie. Oficjalnym oznakom czci dla ofiar towarzyszą specjalne nabożeństwa. Również w Pińsku modlono się za poległych w katastrofie lotniczej, która wydarzyła się tuż poza granicami Białorusi. Głównym uroczystościom w pińskiej katedrze, w Niedzielę Miłosierdzia przewodniczył kard. Kazimierz Świątek, więzień łagrów syberyjskich.
W związku z katastrofą pod Smoleńskiem żałobę narodową ogłoszono także w innych krajach regionu: na Litwie, Łotwie, w Estonii i na Ukrainie. Oficjalnym oznakom czci dla ofiar towarzyszą specjalne nabożeństwa. Również w Pińsku modlono się za poległych w katastrofie lotniczej, która wydarzyła się tuż poza granicami Białorusi. Głównym uroczystościom w pińskiej katedrze, w Niedzielę Miłosierdzia przewodniczył kard. Kazimierz Świątek, więzień łagrów syberyjskich.